• Novinky

     • Riaditeľské voľno

      O Z N A M

      Riaditeľka Súkromnej materskej školy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Hospodárska 7, Nitra v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje z organizačných dôvodov pre prerušenie dodávky elektriky

     • MDD v Univerzitnom Viváriu

      Dnes sme si spravili MDD v Univerzitnom viváriu. Prvý krát sme šli všetci; malí aj veľkí.Veľmi sme sa tešili na zvieratká . Ujo nám porozprával zaujímavosti o všetkých a dokonca aj niektorých sme sa mohli aj dotknúť. Oddýchli sme si pod stromami v areáli SPU a vrátili späť do škôlky, kde nás čakal úžasný obed a prekvapenie k sviatku <3

     • Malé pestovateľské úspechy v Klásku.

      Aj my sme malí poľnohospodári a darí sa nám. Sme na to pyšní. Presvedčte sa sami.

      Tento rok sme pomohli vysadit čerešňovú alej v Oponiciach. Z toho minulého sa stále staráme o dve krásne jablonky v našej školskej záhrade. A toto sú naše malé úspechy za túto jar :)

     • VILA BELA, naša škola v prírode

      Chceme sa s Vami podeliť o krásne zážitky v škole v prírode v Štiavnických vrchoch. Boli nám výborne, boli sme spokojní , šťastní a so svojimi kamarátmi . Zvládli sme pár dní bez rodičov a odniesli sme si množstvo zážitkov , poznatkov a určite aj krásnych spomienok. Vila Bela; o rok sa opäť vrátime.

  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • CPP Nitra

    Centrum poradenstva a prevencie Nitra

    Kontakty

    Pracovisko 1: ulica J. Vuruma č. 2, Nitra

    Telefóny:

    • 037 / 6 554 245 - 6 (ústredňa)
    • 037 / 6 554 247 (riaditeľka)
    • 037/ 6 532 161 (ekonomická pracovníčka) 

    E-mail:

    • centrum@cppnitra.sk 
    • riaditel@cppnitra.sk